Onze visie: persoonlijk & professioneel

Persoonlijk

header image

Wij zijn een enthousiast en ervaren team van vier verloskundigen. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en aan het opbouwen van een vertrouwensband. Wij wisselen elkaar af bij de uitvoering van de controles, zodat jullie alle verloskundigen goed leren kennen. We besteden veel tijd aan het voorlichten van de aanstaande ouders. Dit doen wij door het geven van individuele voorlichting tijdens de ruim ingeplande zwangerschapscontroles en door het geven van groepsvoorlichting op onze informatieavonden.

Door onze uitgebreide voorlichting en voorbereiding zijn jullie zelf in staat om persoonlijke wensen rondom de zwangerschap en de geboorte aan ons kenbaar te maken. We kijken samen met jou en je partner naar de verschillende mogelijkheden. Zo stellen we samen een zorgplan op, dat niet standaard is, maar dat volledig aansluit bij jullie wensen en jullie persoonlijke en medische situatie. Wij vinden het belangrijk dat jullie tevreden zijn, zodat jullie goed terug kunnen kijken op de zwangerschap, bevalling en de kraamperiode.

Professioneel

header image

We geloven dat zwangerschap en geboorte een natuurlijk proces zijn en we gaan uit van de kracht van iedere zwangere. Ons doel is het creëren van optimale omstandigheden voor moeder en kind, zowel op medisch als psychosociaal gebied. Het is onze taak om de optimale balans te vinden tussen het beschermen van dit natuurlijke proces en het tijdig opsporen van signalen die een aanwijzing zouden kunnen zijn van medische risico’s.

We zijn bekwaam, deskundig en bevoegd om zelfstandig verloskundig beleid te bepalen, maar werken daarnaast ook nauw samen met andere zorgprofessionals binnen ons sterk verloskundig samenwerkingsverband. We blijven op de hoogte van actuele wetenschappelijke inzichten in ons beroep door met regelmaat cursussen, congressen en bijscholingen te volgen. Wij vinden toetsing van kwaliteitsnormen van groot belang en we staan dan ook allemaal ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister van Verloskundigen.