Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Verloskundig Centrum Carnisselande

Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Praktijkbeleid per 11 mei 2020

CORONA update

Beste (aanstaande) ouders,

Goed nieuws! Een update met versoepelende maatregelen. Het kan jullie haast niet ontgaan zijn in de media.

In onze regio zijn we hard aan het werk dit in goede banen te leiden en uit te werken hoe we deze versoepeling het best kunnen aanpakken. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt. Dit terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (denk hierbij aan het ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is wel enorm belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven. Het is van belang de zorg rustig uit te breiden om zo het risico op besmetting van jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Komende week zal na overleg met betrokken partijen bericht worden gegeven welke versoepelingen er ingevoerd worden.

Uiteraard blijft gelden dat we voorzichtig met de versoepelende regels moeten omgaan. Hierbij geldt; kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om als je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen voorlopig nog niet mee naar de praktijk.

Zie hieronder de maatregelen zoals ze nu zijn afgesproken. Na overleg zal na halverwege volgende week een nieuwe update volgen. 

Zwangerschap

 • Intakes mogen weer op de praktijk plaats vinden. Ook mag je partner weer mee. Hetzelfde geldt voor de reguliere controles en alle echo’s. Wel zullen we zo 1,5 meter afstand nemen tijdens het gesprek en vragen we je derden en/of kinderen thuis te laten.
 • Alle echo’s zijn weer toegestaan. Dit geldt dus naast de termijn- en 20 weken echo ook weer voor de vroege echo en pretecho’s (waaronder geslachtsecho). Ook je partner is hier zoals eerdergenoemd welkom. We vragen je derden en/of kinderen vooralsnog thuis te laten. 
 • Het aantal afspraken tijdens je zwangerschap blijft nog wel minder dan voorheen, lees hiervoor het controleschema.
   

Bevalling

 • De ziekenhuizen zijn nog steeds open voor poliklinische bevallingen. Uiteraard is het een eigen overweging thuis te bevallen als je je hier op je gemak voelt.
 • Er is tot op heden nog steeds maar 1 persoon/begeleider welkom bij de bevalling, zowel thuis als in het ziekenhuis. 
 • Bezoek is in het ziekenhuis niet welkom. Ook thuis niet zolang de verloskundige/kraamzorg aanwezig is. Thuis is het verder je eigen keuze hoe hier mee om te gaan. We adviseren bezoek voor alsnog uit te stellen en indien toch de baby niet van hand tot hand te geven en lichamelijk contact te vermijden.

Kraamtijd

 • In de kraamtijd zullen wij voorlopig 1 kraambezoek doen, namelijk op dag 4 na je bevalling. De andere kraambezoeken worden telefonisch gedaan. 
 • Spreek goed met je kraamverzorgster af wat zij fijn vindt qua bezoekregeling. Het kan een overweging zijn dit uit te stellen tot zij naar huis is.
 • Naast de hielprik gaat ook de gehoorscreening weer door aan huis. Deze worden gedaan door het CJG. Deze komen aan huis tussen dag 4 en 7 na de geboorte. Je ontvangt van tevoren een sms rond welke tijd je ze kunt verwachten. Ook hierbij vragen we of er op dat moment geen bezoek kan zijn.

En verder

 • Ben je weer van harte welkom op de praktijk op nacontrole te komen 5-6 weken na je bevalling.
 • Plaatsen we vanaf 4 mei weer spiralen. 

We willen jullie nogmaals vragen dat wanneer je klachten hebt; (lichte) verkoudheids- of griepverschijnselen en/of verhoging/koorts (>37.5 graden) dit aan ons te laten weten en niet naar de praktijk te komen. 

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Houdt de mail, onze website en social-media in de gaten voor verdere updates. Natuurijk mag je ons ook mailen met vragen of bellen op de dienstlijn.

Namens het hele team Carnisselande

Enthousiast, schrijf je hier in!

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Verloskundig Centrum Carnisselande staat ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen.