Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Verloskundig Centrum Carnisselande

Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Laatste nieuws

CORONA update (8 mei 2020)

Goed nieuws! Het kan jullie haast niet ontgaan zijn in de media, maar per 11 mei volgt er weer een update met versoepelende maatregelen in onze verloskundigenpraktijk. Gelukkig mogen partners weer mee naar alle echo's en zwangerschapscontroles en zullen wij alle (pret)echo's weer gaan aanbieden. Overige aanpassingen zijn te vinden onder het kopje coronavirus, praktijkbeleid en controleschema.

Verruiming maatregelen cornavirus (4 mei 2020):

We zijn heel blij dat we vanaf maandag 4 mei een aantal versoepelende maatregelen mogen doorvoeren in onze praktijk. Op de website kan je de aanpassingen in verband met het coronavirus vinden onder het kopje coronavirus, praktijkbeleid. Hieronder staat een opsomming van de aanpassingen:

 • Partners mogen weer mee naar de termijnecho en de 20 weken echo. Helaas geldt dat nog niet voor overige echo's en zwangerschapscontroles. Familie, vrienden of kinderen mogen niet mee naar echo's en controles.
 • De vroege echo rond +/- 8 weken van de zwangerschap (intactheidsecho) wordt weer gemaakt. Je moet wel alleen komen naar deze echo.
 • De zwangerschapscontroles vinden niet meer deels telefonisch plaats. We hanteren tijdens de controles een afstand van 1.5m. Tijdens de onderzoeken wordt zo min mogelijk gecommuniceerd. Uitleg van bevindingen van een onderzoek wordt uiteraard direct daarna op 1.5m afstand met je besproken.
 • Er komt een extra zwangerschapscontrole op de praktijk bij rond 24 weken. De frequentie van controles blijft verder zoals het was, zie ook het aangepast controleschema op de website.
 • Tijdens eventuele consulten in het ziekenhuis mogen partners mee.
 • In de kraamweek komen we langs op dag 4 na de bevalling. De overige kraambed visites vinden voorlopig telefonisch plaats.

Maatregelen ivm coronavirus (14 maart 2020)

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt de landelijke adviezen op te volgen. Onze beroepsvereniging heeft een draaiboek gemaakt waarin vanaf 16 maart de volgende maatregelen getroffen dienen te worden. Deze adviezen gelden in ieder geval tot 6 april 2020:

 • Kom niet naar de praktijk met (lichte) griepverschijnselen, koorts of verkoudheid maar neem telefonisch contact met ons op.
 • Wij geven geen hand meer de komende tijd.
 • Kom alleen naar de praktijk, ook dus zonder partner of kinderen
 • Onze zwangerschapscontroles op de praktijk zullen zo kort mogelijk zijn, dus alleen medische handelingen worden verricht. Nadien zal het consult telefonisch vervolgd worden waarin overige zaken besproken kunnen worden.
 • De frequentie van de zwangerschapscontroles zullen tijdelijk aangepast worden. Hierbij volgen wij het schema dat is opgesteld door de KNOV (onze beroepsvereniging)
 • De kraambedcontroles zullen wij zoveel mogelijk telefonisch doen en alleen langskomen indien strikt noodzakelijk.
 • Alle pretecho’s en andere niet direct noodzakelijke persoonlijke contacten, zoals informatie-avond, zwangerschapscursus, worden in ieder geval tot 31 maart geannuleerd.

Achter de schermen nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Wij worden door onze beroepsvereniging goed up to date gehouden en hebben een vast aanspreekpunt in onze regio. Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden, zodat de zorg gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of een barende vrouw verdacht wordt van een besmetting of bij bewezen besmetting.

Wil je bevallen in het ziekenhuis/ dat is tot op heden geen probleem. Hierbij gelden momenteel wel de volgende regels:

 • Tijdens de bevalling in het ziekenhuis mag er 1 persoon (partner/begeleider) aanwezig zijn
 • Bij een poliklinische bevalling wordt jullie gevraagd het bezoek pas thuis te ontvangen en niet op de verlos- en/of kraamafdeling
 • Mocht de zorg worden overgenomen door de gynaecoloog, dan willen ze weten of je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en/of in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een COVID-19 patiënt. Meldt het ons als dat het geval is
 • Ben je klinisch bevallen dan vragen wij jullie het bezoek tot een minimum te beperken en dit in overleg te plannen met de verpleegkundige van de afdeling

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

zaterdag 3 oktober 2020
Aanscherping maatregelen coronavirus (1 okt 2020) Beste zwangere en partner, In verband met de opleving van het coronavirus zien wij ons helaas genoodzaakt opnieuw maatregelen te n... lees verder >

Enthousiast, schrijf je hier in!

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Verloskundig Centrum Carnisselande staat ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen.