Kwaliteitsbevordering

We zijn bekwaam, deskundig en bevoegd om zelfstandig verloskundig beleid te bepalen, maar werken daarnaast ook nauw samen met andere zorgprofessionals binnen ons verloskundig samenwerkingsverband. We blijven op de hoogte van actuele wetenschappelijke inzichten in ons beroep door met regelmaat cursussen, congressen en bijscholingen te volgen.

Wij vinden toetsing van kwaliteitsnormen van groot belang en we staan dan ook allemaal ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister van Verloskundigen. Alle verloskundigen van verloskundigenpraktijk Carnisselande zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Dit betekent dat wij ons dienen te houden aan standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep. Het kwaliteitsregister helpt om onze kwaliteit en deskundigheid te waarborgen, en vooral om up-to-date te blijven. Doordat wij ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister mogen wij het KNOV-keurmerk voeren.