Klachten

Bij de begeleiding van je zwangerschap, bevalling en kraambed, willen wij zo goed mogelijk zorg verlenen. Toch kan het zo zijn dat er klachten ontstaan.

Als verloskundigen van Verloskundig centrum Carnisselande, vinden wij het van belang om je te wijzen op onze klachtenregeling.

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

1. Bespreek je klacht met de verloskundige

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij jouw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Bent je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt je meer weten over jouw rechten of wil je advies? Of wil je jouw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren jou wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.