Erkenning

Erkenning: wat houdt het in?

header image

Als je baby wordt geboren, ben je direct in alle opzichten de moeder van dit kind. Voor vaders ligt dit anders. De verwerker is niet vanzelfsprekend ook juridisch de vader van een kind. Het is dan ook belangrijk om al tijdens de zwangerschap je kind door de vader te laten erkennen.

Als jullie kind tijdens een geregistreerd partnerschap of huwelijk wordt geboren, dan is jouw echtgenoot of geregistreerd partner automatisch de juridisch vader van jullie kind, ook als hij niet de verwekker is. Erkennen is dan niet meer nodig. Als jullie geen geregistreerd partnerschap of huwelijk zijn aangegaan, dan wordt jouw partner alleen als de officiële ‘juridische vader’ gezien als hij het kind heeft erkend. Door erkenning ontstaan rechten en plichten ten aanzien van jullie kind.

Kind erkennen

header image

Om een kind te erkennen moet je samen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente gaan (vergeet niet de paspoorten!). Dit kan ook al voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd en gebeurt bij voorkeur voor de 24e week, zodat het bij een eventuele vroeggeboorte al geregeld is.

Als je voor de geboorte de erkenning regelt, kunnen jullie bovendien kiezen welke achternaam het kind krijgt. Als je partner de baby niet voor de geboorte heeft erkend, dan krijgt de baby na de geboorte automatisch jouw achternaam. Het wijzigen van de achternaam na de geboorte kost tijd en geld.