Continue begeleiding

Tijdens de bevalling is vertrouwen in jezelf belangrijk. Maar zonder hulp van anderen is het moeilijker. Uit onderzoek is gebleken dat continue begeleiding tijdens de bevalling veel voordelen heeft voor de barende.

Wat houdt continue begeleiding in?

header image

Wij als verloskundige vinden continue begeleiding tijdens de bevalling heel belangrijk. Dit kan op diverse manieren. De dienstdoende verloskundige kan blijven als je dat wilt vanaf het moment dat je in de actieve ontsluitingsfase zit. Beval je thuis dan bellen we vroeg naar de kraamverzorgende, zij zijn ook opgeleid om jullie te ondersteunen tijdens de bevalling.

Als je in het ziekenhuis bevalt onder onze leiding dan geldt hetzelfde als thuis. Ook daar is er altijd een kraamverzorgende of verpleegkundige om jullie samen met ons te ondersteunen.

Bij een overdracht aan de gynaecoloog is de situatie anders. Dan zal de zorg voor jullie worden overgenomen door de klinisch verloskundige, arts-assistent of gynaecoloog. Er is dan een verpleegkundige om jullie te ondersteunen. Als de overdracht plaatsvindt in een van de laatste fases van de bevalling, dan proberen wij zoveel mogelijk te blijven tot de geboorte van jullie kindje.